Zmywamy niezmywalne

Czyszczenie grafitti

Usuwanie graffiti z elewacji i fasad budynków jest ważnym elementem utrzymania estetyki miasta i ochrony mienia prywatnego. Jednakże, nie jest to łatwe zadanie, a nieodpowiednie podejście do usuwania graffiti może spowodować nieodwracalne uszkodzenia powierzchni budynku.  Opisujemy jak profesjonalnie usuwać graffiti z elewacji i fasad, jakie narzędzia i środki są najskuteczniejsze jednak rekomendujemy skorzystanie z naszych usług aby uniknąć uszkodzeń i deformacji powierzchni czyszczonej.

W pierwszej kolejności warto rozważyć rodzaj powierzchni, na której znajduje się graffiti. Nie wszystkie powierzchnie są jednakowe i wymagają różnego podejścia do usuwania graffiti. Na przykład, usuwanie graffiti z tynku jest bardziej delikatnym procesem niż usuwanie graffiti z betonu. W zależności od rodzaju powierzchni, należy wybrać odpowiednią metodę usuwania graffiti.

Metody chemiczne

Jednym ze sposobów usuwania graffiti jest stosowanie chemikaliów. Najczęściej stosowane środki to rozpuszczalniki i kwasy. Należy jednak pamiętać, że chemikalia te mogą uszkodzić powierzchnię, jeśli nie zostaną prawidłowo stosowane lub pozostaną na powierzchni zbyt długo. Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać chemikaliów zgodnie z instrukcją producenta i w warunkach bezwietrznych, aby uniknąć rozprzestrzeniania się na sąsiednie powierzchnie.

Myjki ciśnieniowe

Innym sposobem usuwania graffiti jest użycie wysokiego ciśnienia wody. Mycie pod ciśnieniem może być skuteczne w usuwaniu mniejszych grafitti z twardych powierzchni, takich jak metal lub beton. Jednakże, zbyt wysokie ciśnienie wody może spowodować uszkodzenie powierzchni lub rozproszenie farby na inne powierzchnie. Aby uniknąć uszkodzeń, należy ustawić ciśnienie wody na odpowiednim poziomie i używać specjalnych dysz do mycia pod ciśnieniem.

Myjki parowe

Innym sposobem usuwania graffiti jest stosowanie pary wodnej. Para wodna jest bardziej delikatna niż chemikalia lub mycie pod ciśnieniem, co sprawia, że jest to metoda stosowana głównie do usuwania grafitti z delikatnych powierzchni.

+48 506-153-736
biuro@pro-clean.com.pl